Reference - Motivační deník, pocity, poznatky, zkušenosti

RNDr. Petr Zajíček, fotograf, spisovatel, odborný pracovník Správy jeskyní ČR.

 

Dostal jsem do rukou motivační deník, který na stránkách pošli RADOST figuruje pod označením: „Tvůj originál na míru“.

Již při prvním kontaktu s tímto nádherným ručním výrobkem lze pocítit harmonii, souznění s přírodou, lidské teplo. Barevné odstíny hnědé a béžové, které na výrobku převažují, působí příjemně a klidně. Je zřejmé, že deník byl vyroben s radostí a s láskou k bližnímu. Hlavním posláním těchto motivačních dárků je pomoci a pomáhat druhým. A to především lidem, kteří hledají sami sebe, kteří hledají správnou cestu životem, kteří nevědí jak řešit složité životní situace, kteří jsou na rozcestí, kteří si potřebují urovnat myšlenky a priority. Deník ale jistě mohou využít i lidé s nadhledem, lidé, kteří mají vyřešenou minulost, přítomnost i budoucnost, lidé duševně silní a úspěšní. Koncepce motivačního deníku je řešena tak, že každý člověk si v něm najde místo, jehož využití jej zcela jistě posune vpřed.

Deník je rozdělen do 3 částí, které lze charakterizovat jako poznámkovou, plánovací a motivačně poznávací.

Úvodní citát poznámkové části navádí člověka k tomu, aby do nich zapisoval vše, co uzná za vhodné. Myšlenky, poznatky, nápady, střípky, podněty… Osobně považuji pro každého člověka za velmi přínosné tyto věci zaznamenávat. Jednak se k nim může vracet, mohou jej inspirovat, mohou být vodítkem ke štěstí i úspěchu a může je předávat druhým.

Plánovací část obsahuje kalendář bez čísel a měsíců, jsou zde pouze dny v týdnu. Poznámky tedy do něj člověk může začít vkládat ihned, bez odkladu. V této části deníku, jsou dále nevyplněné motivační tabule, kam si člověk může napsat plán jakéhokoliv časového rozsahu, a další tabulky pro vyznačení konkrétních cílů. Na konci si lze do dalších tabulek poznamenat vyhodnocení svých úkolů, plánů, co se mu podařilo a co nikoliv. Deník touto částí pomáhá smysluplně setřídit plány a úkoly. Ze své zkušenosti vím jaké to je, když se v soukromí a v práci zároveň nahrne neúnosné množství věcí a starostí, které je nutno řešit a udělat. Musí se vyhodnotit, co je důležitější, co je neodkladné a co je časově náročné. A plánování v motivačním deníku podobné situace rozhodně usnadní.

Část motivačně poznávací obsahuje citáty, obrázky a tabulky určené k postupnému doplňování. Tato část směřuje člověka k tomu, aby si uvědomil mimořádnou hodnotu sama sebe, mimořádnou hodnotu života, ať je v jakékoliv fázi. Pomáhá mu v rozhodování, orientaci ve složitých situacích a nabádá k pomoci druhým. Při podrobném využití této části se člověk hluboce zamýšlí sám nad sebou, hodnotí svůj dosavadní život, uvědomí si, co by bylo dobré zlepšit, jak dále smysluplně využít své schopnosti. V myšlenkách tak může nastínit i svoji budoucnost. Tato třetí část skýtá pomoc a sílu hlavně lidem, kteří se trápí, tápou, nevědí, bojují, stagnují, trpí, váhají, jsou uzavřeni sami v sobě.

Jsem člověk optimistické povahy, snažím se věci řešit s nadhledem, správně hodnotit priority, raduji se z každé maličkosti. Snad by se dalo konstatovat, že motivační deník vlastně nepotřebuji. Přesto jsem zjistil, že mi pomáhá. Pochopením jeho smyslu a správným používáním se mi mnohem lépe třídí myšlenky. Jakákoliv část deníku mě inspiruje k novým věcem a nápadům Vede mě k tomu, abych se více zamyslel sám nad sebou a správně vyhodnotil své skutky. Ještě více si vážím života a cítím potřebu více pomáhat druhým. Například tím, že myšlenky z deníku budu předávat lidem, kteří jsou v nesnázích. Někdy je opravdu těžké člověku, který trpí nebo s něčím bojuje, v dobré víře pomoci a poradit mu. Tito lidé jsou často uzavřeni do sebe a blok v jejich mysli neumožní pomoc přijmout. V tomto případě může podat pomocnou ruku právě motivační deník. Už první věta v něm napsaná má hluboký smysl: „Právě v rukou držíš deník, který Ti pomůže posunout se v životě o kus dál.“ A skutečně pomůže, jak jsem sám na sobě zjistil…

 

Deník je vyfocen na originálním rukopisném textu na pergamenu z 18. století