Kolo rovnováhy

Skvělý nástroj, který ti pomůže velmi jednoduše, efektivně a rychle najít rovnováhu anebo naopak odhalit nerovnováhu v tvém životě. Při správném uchopení ti může do života vnést harmonii nejen ve tvém osobním, ale také pracovním životě. Pomůže ti se zastavit a vědomě si vyjasnit, kde jsi, a co by se současným stavem dalo dělat dál.

Jak s kolem rovnováhy pracovat:

  1. Vyber si oblasti: Zvol si 8 oblastí, které jsou pro tebe důležité, a se kterými se chceš zabývat. Můžou to být ty, co jsou uvedené na archu nebo si zvol takové, které zrovna nyní v životě řešíš. Ať už je to volný čas, mentální nastavení nebo koníčky.
  2. Ohodnoť spokojenost: Každou z vybraných oblastí ohodnoť na stupnici 1 – 10, kde 1 je neuspokojivě a 10 je maximální spokojenost.
  3. Pozoruj: Po vyplnění všech oblastí chvíli vnímej své kolo rovnováhy (svůj život) jako celek. Co z něj vyplývá? Jak na tebe působí takto vyjádřený tvůj součastný stav v životě? 
  4. Identifikuj priority: Zaměř se na oblast s nižším hodnocením. Zaměř tady svou pozornost a úsilí.
  5. Plán akce: Pro každou prioritní oblast si urči konkrétní kroky, které můžeš podniknout k dosažení lepší rovnováhy a spokojenosti. Může to zahrnovat vytváření nových návyků, hledání podpory od ostatních, vzdělávání se nebo hledávání nových způsobu, jak se v této oblasti posunout.
  6. Průběžné hodnocení: Pravidelně se vracej ke svému kolu rovnováhy a pozoruj svůj pokrok. Můžeš si dělat zhodnocení měsíční, kvartální nebo roční. Nezapomeň si u toho vždy napsat datum, ať vidíš svůj pokrok a posun.

Kolo rovnováhy je perfektní nástroj pro sebereflexi a plánování tvého osobního rozvoje. Získáš lepší povědomí o tom, kde se zrovna nacházíš a kam chceš směřovat. Umožní ti lépe se soustředit na oblasti, které jsou pro tebe v životě důležité a dostat tak do svého života rovnováhu.

A co si můžeš představit pod jednotlivými oblastmi?  

U timemanagementu to může být například jak jsem spokojen/á se svým organizováním času? Umím plánovat? Dávám se reálné lhůty? 

U výkonnosti to může být: Mám příležitost rozvíjet své dovednosti? Jsem hrdý/á na kvalitu své práce, kterou odvádím? 

Pokud chceš jít s těmi tématy do hloubky můžeš se obrátit na skvělou kariérní a životní koučku Martinu Kubíčkovou, se kterou jsem toto kolo rovnováhy dávala dohromady. 

Více o Marti zjistíš na jejím webu posunsvehranice.cz