Moje finance

Použití těchto samolepek má několik důležitých důvodů. Za prvé, tyto samolepky ti pomohou udělat si pořádek ve financích a získat lepší přehled o svém aktuálním finančním stavu. Pomáhají ti sledovat výdaje, což je zásadní pro správu rozpočtu. 

Za druhé, pomůžou ti naplánovat si svou finanční budoucnost tím, že ti připomínají důležité finanční cíle a podporují pozitivní myšlení ohledně tvého finančního úspěchu. Celkově ti tyto samolepky pomohou vytvořit zdravý vztah k penězům a finančním cílům. 

Za třetí, tyto samolepky ti pomohou aktivně měnit své finanční podvědomí pomocí afirmací. Afirmace jsou krátké, pozitivní výroky, které mohou transformovat tvé myšlenky ohledně peněz a financí. Pravidelným opakováním těchto afirmací můžeš posílit své finanční sebevědomí a přesvědčení o tom, že jsi scho pen dosáhnout svých finančních cílů. Tyto afirmace ti pomohou eliminovat negativní myšlenkové vzorce ohledně peněz, což je klíčové pro dosažení finančního úspěchu.

Jak můžeš používat tyto samolepky? 

FINANČNÍ ROZPOČET 

V první části najdeš samolepky určené pro sledování svého toku peněz. Používej je pravidelně každý měsíc ve svém deníku. Jen tak můžeš postupně sledovat svůj pokrok. Tímto způsobem budeš systematicky sledovat svůj finanční pokrok.

CÍLE 

Je nesmírně důležité mít jasno v tom, kam směřujeme, a právě k tomu ti výrazně pomůžou další samolepky. Klíčové je si uvědomit, kam směřujeme v následujícím roce, pěti letech a dokonce i dlouhodobě, tedy kam chceme být za 20 let. Začni tím, že si ujasníš své dlouhodobé cíle, a poté můžeš formulovat krátkodobé kroky. Samolepky tě budou doprovázet a podporovat při hledání odpovědí na důležité otázky ohledně tvé finanční budoucnosti.

PODVĚDOMÍ

V druhé polovině ti pomůžou speciální samolepky, díky kterým si nastavíš své nové finanční podvědomí. Afirmace, což jsou krátké a výrazné věty, budou hrát klíčovou roli při nahrazování nefunkčních a neprospěšných myšlenkových přesvědčení. Znalost a použití afirmací v oblasti, ve které chceš dosáhnout změny a osobního rozvoje, může být nesmírně cenná. Pravidelné opakování afirmací ti pomůže udržet se na nové cestě a odolat myšlenkovým vzorcům, které již nepřinášejí prospěch. 

Tyto samolepky vznikly ve spolupráci s úžasnou ženou Jarkou Popelkou, která je finanční expertkou a zakladatelkou projektu zatraceně dobré rady.